portfolio web templates

Personvern-
erklæring

Kardinal, 11. mars 2019

Behandling av personopplysninger i kunnskapskonkurransen Kardinal og tilhørende nettsider


Når du bruker vår nettside eller logger inn i kunnskapskonkurransen Kardinal vil Kardinal AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.


Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Kardinal AS ved daglig leder Einar Røhnebæk. Kontaktinformasjonen til Kardinal AS er: 


E-post: kontakt@kardinal.app  

Telefon: ‭+47 977 59 233‬‬

Organisasjonsnr.: 918 369 465


For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte privacy@kardinal.app eller ‭+47 977 59 233. ‬


1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn 

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål. Det blir behandlet personopplysninger som er nødvendig for at Kardinal skal kunne gjennomføre konkurransen, herunder motta betaling og foreta premieutbetaling.


For å delta i Kardinal må brukeren være logget inn gjennom å opprette en bruker eller gjennom "Logg inn med Vipps". I den forbindelse registreres opplysninger om kontohavers navn, alder og kontaktopplysninger. Kardinal vil kunne gjennomføre alderskontroll.


Hver gang en deltaker benytter seg av Kardinal, blir det i registrert opplysninger om dato og klokkeslett, spillresultater, samt innsatsbeløp. I tillegg lagres det informasjon om eventuelle premieutbetalinger.


Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her: 

1. Identifisere brukere og utbetale gevinster: Navn og adresse

2. Sikre at aldersgrensen opprettholdes: Fødselsdato

3. Kontakte og utbetale gevinst til vinnere: Mobilnummer og e-postadresse.

4. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av eget samtykke med brukeren. 

5. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, e-postadresse, mobilnummer og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.


2. Utlevering av personopplysninger til andre 

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. 


Kardinal AS bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjons-sikkerheten i alle ledd av behandlingen.


Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag: 

Intellectsoft er vår utviklingsleverandør, med base i Norge og utviklere i Hviterussland

Amazon Web Services (AWS) drifter serverne der opplysningene som samles inn ifm. bruken av applikasjonen lagres


All lagring av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. Utviklingsleverandøren har kontor i Oslo og Minsk, Hviterussland.

3. Lagringstid 

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. 


Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Når samtykke trekkes vil personopplysningene bli lagret i opp til tre måneder eller lengre dersom lagringsplikt etter lov (for eksempel bokføringsplikt). 


4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg 

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.


For å ta i bruk dine rettigheter kan du se og endre dine personopplysninger i Vipps-appen dersom du har brukt "Logg inn med Vipps", eller i Kardinal-appen dersom du har opprettet bruker manuelt i appen. Innsyn i personopplysninger og spillhistorikken din kan eksporteres fra innstillingene i Kardinal-appen. 


Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ”Slett bruker” i Kardinal-appen. Også opplysinger om, og tilgang til, pågående spill vil da slettes. Du kan også fjerne samtykket i Vipps-appen under ”Bedrifter med tilgang”, dersom du er logget inn med "Logg inn med Vipps". 


5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no


6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside. 


FØLG OSS